Товары для художников.   732c14dc аренда и услуги экскаватора в саратове на выгодных. | Утепление кровли пенополиуретаном смотри здесь. |     

Богушевич Франтишек - Сведка (На Белорусском Языке)Францiшак Багушэвiч
Сведка
У нядзелю ранюсенька заходзiць да мяне Панасюк. Тое ды сёе, а потым кажа:
"У тую суботу каб быў ты ў воласцi ў сведкi на суд". - "Як у сведкi, дык у
сведкi. Хоць я нiчым нiчога, казаў той, нiколi нiкому".
Прыходжу - сядзяць. Я зiрк - i ён тут, наш Бартак храмы.
Пытаюць суддзi: "А ты што знаеш аб гэтым дзеле?"
"Чаму, кажу я, не знаю? Ведама, усё, казаў той, знаю".
"Ну дык кажы".
"Як казаць, кажу, дык i скажу ўсё. Так i так, кажу, у мяне, кажу, Каруська
(гэта жонка мая) надта, гадзiна, рана ўстае. Так якасьць пасля Пятра, якраз
пасля нядзелi, чуць зорачка занялася, яшчэ навет i дзяркач на балоце нi разу
не дзёрнуў, калi яна прыходзе да мяне i будзiць: "Юзук, Юзук!" - Цi ты, кажу,
здурэла, цi што якое? Гэта ж, кажу, нядзеля. "Гэта, - яна кажа, - учора была
нядзеля". Я схамянуўся: праўда, учора! Як так, дык так. "Iдзi ж ты, - кажа, -
касiць на Лабок". А той Лабок, каб ваша ведалi, - дык чысты лабок. Як пойдзеш
касiць, дык сцiмбiркi толькi дзылiнкаюць ля касы ды казельчыкi скачуць, а сена
толькi, сколькi валасоў вунь на галаве ў пана суддзi (адзiн лысы быў)".
"Ну, ну, - той кажа, - да дзела гавары! Цi вiдзеў?"
"Вiдзеў, кажу, чаму не вiдзець? Святлюсенька стала, покi расчухаўся. Вот
расчухаўся, пайшоў пад свiран - узяць бы касу, а касы нямаш: сюды - нямаш,
туды - нямаш! Нiяк не спомню, гдзе дзеў. Аж я гэта, як рэзаў барана яшчэ з
восенi, ды ўткнуў у сцяну, дык яе там цi ржа пабiла, цi мышы вышчарбiлi. Давай
я яе кляпаць, а яна - давай крышыцца. Кляпаў-кляпаў, кляпаў-кляпаў... Вiджу -
нiчога не будзе, пара палуднаваць. Папалуднаваў, праўда - Каруська кiслага
малака дала крышку, а ў нас перадойка гэты год была, казалi, палявала, а
цялiцца - не цялiлася. Пад'еўшы трошкi, думаю: падбягу да Барткi храмога, -
вот i ён тут, не дасць салгаць, - пазычу касу. - Покi тое ды сёе, туды ды
сюды, калi i сонечка стала хавацца. Прыляцеў да Барткi храмога (а ён сусед),
калi яго няма. Косiць, кажуць, тыкi ж на Лабку (i ў яго такiя ж сцiмбiркi);
калi я слова сказаць, i Бартак тыц у хату, - i зараз пацямнела. Мы сабе аб тым
ды аб сiм, а пасля таго я пашоў дахаты вячэраць. Як дзiсь помню, еў зацiрку з
малаком. Дык чаму ж я не знаю? Усё знаю".
"А вiдзеў ты (пытаюць суддзi), як Пятрук Сушка Бартку бiў?"
"Калi?" - пытаю.
"Да тагды, як тое было?"
"Не ведаю", - кажу.
"Якi ж ты сведка?"
"Але, кажу, якi ж я сведка?"
I пашоў дахаты.
А, праўда, па дарозе зайшоў да Бэрчыхi. А больш, дальбо, нiчога не ведаю.
Назад